ࡱ> 5 !"#$%&'()*+,-./01234789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root EntryFTRObjects"8Quill "TRQuillSubO"TREscher"CEscherStm CompObj VVBA""Envelope Internal ContentsEscherDelayStm6 OQuill96 Story Group Class9q ` FMicrosoft Publisher 3.0MSPublisher.39qB՜.+,0h8@ HPX` # ?"@@,h   C:\Users\fawkel\Desktop\Attendance booklet for parents sept 2015.pub  c cR @                                                   !  " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  :  ;  <  =  >  ?  @  ABC  D  E  F  G H  I  J  K  L  M  N  O  PQRS  T U  V  W  X Y  Z  [ \  ]  ^  _  `  a  bc  de  f  g  h  i j  k  l  m  nop  q  r  s  t  u  v w  x  y  z  {  |  }  ~                            @p%pp p,p/p2p ppppp#  LQ @[s {ppp p!p"p# *8,-1h9< A Dp$F JMvp! hk O\( p p A Master Page A x _E ( ,someone@example.com2Web Site Form Response@Your information was receivedFORMDATA.HTM Rhttp://example.com/~user/ispscript.cgi~ p5p+p_p` hk O\( p p h x _E( ,someone@example.com2Web Site Form Response@Your information was receivedFORMDATA.HTM Rhttp://example.com/~user/ispscript.cgiZ x #( p p h ? W ( ,someone@example.com2Web Site Form Response@Your information was receivedFORMDATA.HTM Rhttp://example.com/~user/ispscript.cgiZ 4 O\( p p h h _E ( ,someone@example.com2Web Site Form Response@Your information was receivedFORMDATA.HTM Rhttp://example.com/~user/ispscript.cgiZ 4 O\( p p h h _E ( ,someone@example.com2Web Site Form Response@Your information was receivedFORMDATA.HTM Rhttp://example.com/~user/ispscript.cgiZ 4 O\( p p h h _E ( ,someone@example.com2Web Site Form Response@Your information was receivedFORMDATA.HTM Rhttp://example.com/~user/ispscript.cgi"pppi  h+ h` hc hd he hf hg hh  X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X|ˀ Zx I} PM O   KOfficeY Y, @[s %2\\NGEWA-FPS0001\Copier l,\\NGEWA-FPS0001\Copier+C 4dXXA4DINU"P(-+ PSMTJ@TOSHIBA Universal Printer 2InputBinAUTORESDLLUniresDLLOrientationLANDSCAPE_CC90ResolutionDPI600PaperSizeA4MediaTypePlainColorMode24bppHalftoneHT_PATSIZE_AUTODuplexNONEStaplingNoneCollateON(BEWF> 7:UU4o8jYUUEu8eUUs RUU?vy7ddUUrq>IUUlUU.ޛ_xhUUzl2_UUeCb|?UUѫ 8?QFaUUqk@TrueUUdYAjYUU>YAQFaUU$G8VB=-5jUU1fBc #00808080UUAJBCZUU4CjYUUd ZDUUaFdq)UU@JUUu\&SL 5UU[Ra^LMUU1NMxhUUlGgfN%gfNUUi4NQFaUU%N3LpUU6pNQFaUU,RjYUUNX=SxhUUodVihUUGbWUU3@QXQFaUUi)YUUE [UUZrj[=-5jUU,3\AutoUU8}\UÛ`B^UU"L[4u^QFaUUk_UU*`QFaUUJ`=-5jUUeaUUZSXbUU NBcvKUU!*ccRegularUU*]d=-5jUUY e=-5jUUϩϟfjYUU!."gUU9UgUUA1gjYUU_BhjYUU=ivcpUUP l2/UUDNJjm^-1UU~TtnQFaUUaixKFoEw {UUDIojYUU'moUUy .p%gfNUU\DqUUpe|sQFaUUUہ~wUUO"wUUÞw=-5jUUhxt:UUsb|vFalseUUdk~QFaUU[J.UUUU ]=-5jUU8{QFaUU=-5jUU}ZxhUUރUUpUU[_ddUU"%UUv߈UUax=UUغ]iUUi=-5jUUeB)UU,4j=-5jUUj%fBUUuBUUcOUUWUU@[QFaUUoUU E>E&{8FFA0766-D040-4711-ABB0-129CE2B7880F}UUL O0̎=-5jUUc~hF܂UU![UUyԓ=-5jUU\-jYUU4peŸQFaUU>sUU9ki̕UU0IQFaUUfQFaUUX ֗T$#$IDS_IMAGE_QUALITY_DEFAULT_GENERAL;UUrUUtͥFYHUU$ک=-5jUUA,+rcmb_DefMenSet_tab_basicUUAٜ+UUO53 rh?UUZڈFUUpYE&{8FFA0766-D040-4711-ABB0-129CE2B7880F}UUL O0̎=-5jUUc~hF܂UU![UUyԓ=-5jUU\-jYUU4peŸQFaUU>sUU9ki̕UU0IQFaUUfQFaUUX ֗T$#$IDS_IMAGE_QUALITY_DEFAULT_GENERAL;UUrUUtͥFYHUU$ک=-5jUUA,+rcmb_DefMenSet_tab_basicUUAٜ+UUO53 rh?UUZڈFUUpYpt!_DlHA <3yjȣFr?GiI Ö: fy^fyrYp0s˜Uւ>`u}6E} qFP ?@r;IHHHHHHHd20!4&!!!!!!a0aPlWA^$w.o;l;Von[MrךroS3%+uuzlV[ۥS̩$0X0dF厕_o/[,,-ƪr0;/T[/poNﯝ8W7^H9Ofgwn'/nB*lf @2dϛ*~Gjޗ)I5RSZEשY:[7jRmdJ W.\s^+"Y82ru'$$$$$$ Y 1d{lԎY SVzT6r0=nTs!Læ(֭9.J9hL9e*!!!!!!!ap`M:ŋ;7͖a% kS:ror=_GYكTsWY?NPz57bvsJY2iFX9섄AF 6VE.oOOD ¶F jGЦ. &f;$]3$\W"Y3a|%L+ZԬ-8CnH.+4*eF_['l2Vr6nlO* \dYaAiZȕq\( 1+@w=tQUϾ"naŠ#\,wSo\&6p%֍=lGbV"wN Z5@WYLZi4 4Iw}Z) V >Yp+7ΔY62R"x{Zz *SnG0uK6񐞤i<Φ3;ѶAE Fu@Q$у?()JĘ\JV"x{ZJ)^3HрS;q|uyax.b[4N,2!!!!!!aci aOF8=eX=RFY(Y"naJ J 0DR$wef޽e^Ӯty8#W<ڵPWW vtto-O=,_h?X&o<3j*3#I٬lٲŤvx pCsۙ{bwO<ȽE9={Qݾ}֭3fX88ߓd2r]wɨQLN?ty.5%NӦMOW'tBH&pZj'/kӣX5]Y&:7}t9c7 o2yd 7x@xAccN#8B |y晖7r7\$!=H+ook y<~] /`~AH '`@0'NgqwyrԩC }1X0@c$"-, T"YK!X7Vˁ7崏unលi$[f r{n<$Q[6r4'pw2vx$ }Z믿~؛N/X fh4i6nZtrNhB:AD|Mo[{ϗN;Mqr{]Ce,X`x3^x%{N:9ӕ$erg0#O#h݉Ըvăt5 i?@qtP@ =]~Ƌ/lDFʤIurJYY!˖+e2o;+MJ1B}_~Y!Zli"~iRyBBBoTTySyhCҔy2lVH"a'k{Dz"ΎEI#hWQ;l;ߏ/·GLLw7n6|1yR7ĉwԨg;F.cy:v\2}aӶ2rtgS2`]m4Zcƌq npBe/XкN>T%)Ŗ5 x)g?wO?C9klF[nKX>6sYqa8ۢue˖? ]w{0nqg3!umwȌq !-wHX8}*Ӫ횷O 4Ӕ)S墋. Ǜ8q8QҐ0s+l-H40;YϹ{6uLWܹ,)_{\{u>lHoFHA%{w[=ܧqlW^ynWwYx!, {Oxe@SHp[\!A)Cvi~g,gu~myL9pG0Ӝt `I!_{n*iduǸq )C|xǫNL[d#ҟ07ꫯ٩L>#Vfx [j E[n0\.ke{1M:fbe{G6jT@Ax&AX{_c]I"Yyksl#ZGZ3P>}b[*;Cj&/4}+-n@ Y5$-!JnƤ%J|G'?|x2GKj=Qf͚ )֝̚q2"ReBKnݺ]ݵѝ*w]mW^yUH+A<m*'40KWUW]%Utz衶LJ5DF'?bX6v hUnV#vidFGy d0hC`> .V5Bu E4{Ш3×gC|4ir9'S5GS5M3HIzDHKZu31ȑlVaf~2q.p ÑƘ;w}0P^FU6#*gyygbR eG)Xֆ%I0#wL q{B@?nMAS ćtQGky{Q{<>~[y 9ѣAy#|~I}p)?1kڔ)SIA^z#5|GY4D… !=՟oI'lySuaߗ]v< ;Her__+l!)?7onw5'|> y問'+қ1q`Q͏ 6J wKcv]|yr;֏X 9rP4pC@Sǣ^).PdJFLYjc#Y}:{r\{ЌD=ڤ c Kp%T.v jii5- ?A2*ܢ ^FkZIŌ[ػjeJ?mtOLE3D+EԩSL sǚ[8t]u5fv7\JCaЀШ6;+2R0̜a4g+W3fjCtK/}#i4?MAヶFmNn@Ҁ47n9Ď<toR=ҘG҉|퉵'7ϯxH^{umxk^-4"iP!+O?Kݼi%+&hWX]݁$AvIhY ma@ `h!Z7[O.=<D %w *&a fjO Z.O|LQyx^}vpS7H@ 4Q(';&Ng}^aot[_?մ$?V|l?ayMҗ4 ")wq6!{ʇ]Gl#7t >H!P|| 3.|~-66pt%!dzYweGP2f̘y_M#@(K2}^REETM'/ώ#*u-\q.N*`q hhq6"h ?#K/4' UR,J殰Aђ%L8Cԓ-oDagy`{͌ih r2@2@+Vh\T(oGϸq:8H B3e4($x d3϶2I!sDȺ GwI8(?l^zbu4LҖ-[s=WcE^ ]|޺O;LK1c9kLy?)G#íY 43xI{C\ de?eX]]oIG%%g&]TjRί ]KA*WoO%5uKm}aJ̆1y H%DH~pzEgIJf2%oL-O5V$ѵƞv 6 05d1ڐ J2TT4|SmG?jv$qp'GVr6Þ°rf`N#A44x,xwaN Y ]gLbY@C,h2hpySIKEw/d ?4&?ⴠf?k}B`wޅ/7|@ex \ҍ`4=4hӦҘ(@K:&ЎRL뒻@ CɳSwˏΠ#?u$1%&ahHISmNCz}M4͉wak8jrECx@/t%3lu5fw5c>-dpÑGGY?c!%ὧ,?+#o$yͻHӋ@7zĕzGV =-sГ42aeJ .." Ҷ{Zê(7D 2Hy}ѻLCWoǼ!5]A ھn_Hȣi$Xl iJ&ϗ߷XVtz2@t}„I6P)hР9%1*y"T4Bt'Qݫ̼,Qbj $ PɻO#RН?44 'y-tݡ~I#&ϋD hEaqSSk vޡ#t tύGGbnғ<4v)PI 0ns5aCp&@c4S3g}`;OG b#g{ v>7u3NKX[b?wdK˫ e)!ܱ>F''߀{{? NiEʉO;0Ҷ_@~N P3[9@Cs ZraH'*wΜ}-0ciݐYʦڍdR #Xl%#n+GZrEShp*Qlj1F+|36RxT*N΃1ut_.l,S nq(Jt3Uq6Ρ˴T4ħ7yu7xдnx0K r56} 7䓥@;w'|&MtX -ޣ!\AA:8.O#V;St5ė1,l4KE8QС$taSn(>@(NGbҤvo9w`B#_#-z;&۳]- x\򈰸冕< G &ƄqCx_/{LQNԅP~bb `:c7|nJ]6i1q}E \ikǩUt@ОDc >F/W'͖Kd4۾_H֢4M(cюs%ns$3W)\!HU򉱳EͶȸ2Ө$gΜUl%&x:i_alwHSywe]ceR~L~Ku=(9ƗY^GIy0Rqc J 6"k K๮a[rQ/hzi!=d&8=zi|?1ea},iń]s ]إa {׽XǀJk6/@2؍)6mm,ߩG8y04y4dZH{P+FvNpVx_&|/۫JPgZ!ܗ@>:n%g4na'h-6K.Dݸn! C DC>\xq8scƈAG,̢Ԁ @\@Bl*'Ѱ| ac8GAY44̕`7@B)?D~{ ҁyQW#ŋw4ΐ-1jRnW&S~3>b jf X>2I ^r?*޻1 $E=LyAE|@f>tYW6K.\6nFJIX+@7- ڍjĪM0ޖՅMi9cFpH] y;MKWwF cLZ ƒ0Fqy1Dt~IN;l]J}ntqmvb&=Xk{a!v ,; |xoxǴ1ΑuY+ dcba-8h/\b@9|ˇ@2aPF[ܔ 1c6a5}wyGknmxO;~OJw @hUiu#XkyW ^%L@WHG$31:צϑKƄ%f~'a~MFmdsL1IuXue1忟zWrmZr3+VhglǾW7/F0]&tRi-3=Gɨ'ˋ/"V6RZ@\BJY+4#v8BG {]I DcQ2%N8oFʍ}$, XO&#<;q c!4a czB@kPc3cY c,;B쎵BU# vp9ƺu묻k\ޗ/{0x@RNµZ{l^?a!"Mo4\ lj\̓C@zd_>U,~Y>6~#kdKeBf6EլM5ӗ˰ O Ě)1o%36fSob[ E$EiY+.7̞=״x fgmioX;1F0ȞF՟"gv`,bOr[uVv1w qb_ {`8 =e ?tp]n*e.vALy3 $Hv i ]x' N5xNPa4;i VΏOD $To{q;3k wiGښA+[*# d]#Qd۝e4.)v:v ΄dG͜ toJ+]M4'yP`@j&]ge:4ؠfeD2(l ƴaBK9ۛ_jѶ8ߚi˥f"yr˻m(j YKYܘ#g08DUS! LBe[3Yíy{B.)n3%w}>CƏXS =2Lfee=h );K&SH G;B_ yjp<+1CHzڵnQo bpdٰx S,DŽ]t%nzo>>0'+Q ƹ+!?k%9I2 "E6Hcn|daHH՟?zq*Hֶv"a۝f\"o{k.Q~dXHEw7Yd;7͗Z2.E+\QIi3 <,q)'A1dמ$x^c t_4/rgɰ{J9pKlK1JC @ ,n3F C<Ñ+`˵mvE뺿8]ŋ4e^7 B##ܱrڟ9Kn3A+I;@ t2ta]0^krmtata aDo~|9ۍ@磆8VN H̖ z%=$KA+ƅUL# ")#,[D_m d w;K5'prWIߋ/dq;;h }% dY؎@.[H#];%9+/|NiّٜEĂS=4|]o%ke3%,cw3KDKnz\##&%jP7zJ C Z@s]Nиhܭkĺɾxfc#MMMV}rc D|T1ajP\hDUZF -y& 0҆ NMJAZ!dTx0@jջώׁ Pxo'x޾w=>TӼ<ꫯ.@waߡ}P6Hy<=aEۈߠ1hިHf*YE)4+qlJ\M$Ϥ+:E{ ć@ZFU(v 3/߻w @T229NJIپ'جqڧ? _)#|jR9d[rͼ b4 0=Bt/Oe\9? `KK~_U_vG wao`ϱs%l/iAD䒋{$?@hx6apD$3)樣-6{&O4xօ@1;;p?d s%1d+@Iïn=] oh2q"@MvZ¸LVb=H|tmBm)o20@)MN[ %rm+gʈ񋔌a^Mc N",D^kK1F&-/ϔ{֔q&Eth 8Bʾ'ƟuԱ6{1${C{^_~4^@H ˯4MuхH7;fN`8m df纰 *.i}GѩD>$;ؾA7ցm^ ܬ"ޅ̝;_FkLIS9-ׅDci%3/W.]a6H7f%~$- g &MIפxa"h1xS%9-2Z'C@N9h6Ŀ4A;WG{I@-d5lJ m!?LBz'.߻uiH׼l p\9e{FDzBd_hUVfsb[Anv'?9\;H##s>dyz"WK.[A@lW ^`&Mw=k=q1ZmDCȂ.dljJN74Y0kӊP9cg'>{}v?aF Y"BrK ^|H2XˎW7y_|-Gi;l'$$汃pUNΥceꆕ+W3yS,uĖݪ4'iC=)S,0ADC@VN!ܷ3@fry-t=6W$vd@ iTآ iZ7ߔFC#NB?opaHD3KN~4)?Lj͖+dشLXq;02DֳOfk7mMmg֋ :0sX"K8!'1G1#$KRҩ0GPiG7+ʺK{744F%ljvDW^Q7.t{}asATI֝ v tudIk1q]4rtܻswZv*aDC ;cF!iA:]eC6n$K.4~ׅ5Y7S &=Q4[{S@^quj..lɖsٲ{FW䈰Q#0 x2'ᣣ` a1vT.X7߲| 'WA٦o(G]H0S:LKo8 s&5󎆯JT%ع?{a~7v 3mHͤxMTq3.ґ5#v$p3+'~{_7{}n#'&9⠇';; @G>]f }d;E@h`wdm=> V^{Oy3<]g]ui;'m*;Z$8.xS.6˝-QmwLIRhp-å iD6~Z2Ӏ臈>𠸱p` V$n6U3ҏg\U>5v0fascM;[ͧ.iv[kqrkF0N^%q\?0}• t57ħ}%&}q@;2&t9]p0 ί".䫔*O0-?,4Oe)k ujΒK[W$n2MG&rimgj$x|O {[9uZcAD }r@zk.3nݢrbGYѥF$usxHC#Rk=^6G^Ǘi4)Ќ ƕ»bjH<&iYnjY<{lqa50vo,euƬ|LDxR08*Ö_n?=xX1wfΡhR</Kcd7?ΦOG#[lT¸kiլ 7|[2_ 3YTUդaۉ:tPYaS"Α I~qL#_F,UrƑuJ 7GHjNV#t{[l|6-t%c?=BVg\%*/땕s>B#cў{y[hTٖ}Y&aO> Zf?.kfУydz:;o@KtR@LD*;&(LQ2:ZSAXֆѨ9}͏w_:#ٖ/Ha?jȢíezZFy@6\Ӂi~7<΅*[pPkqyT1l @zhiI>+n~V0׭o+ǾJ}%fkM b HBN~؏ˮ{XrÎ0BICX1S:#7W^iLf'$ َ8+6 ;L m-rĒ%[ڒC"i1vN0V^d.lɵ+il6}BJNaq#n&GeD@M[In! @(xD =XR)$yLӃv\%cnZ&>&D!Tgc^Kwrr^#Pܙ8$!a&sΓ~45SL'N(SN.{No`Æ lg)2/(=VДq\ݽ ]zm;S2*/Y6d$1거qUlfu]+l_eHmGΕ`R2z>k>+"1kr+ $@Yi ʲf/엍Vo=~V_Z&Ӹ16ɇ. K䫓mڋssD v~'I77fW龄TvwHGыe6!+o MJgJo:X h] ]2B&Ulivi:@',㺴U>IJ$1ƞIxea ]z1Ȑe;p JLex6!_JɈ2|%jt.n8iB!k4+vR9~M6#u+>I@&NLk*ds։ÚU֪,4Vl9[:7P2T jh$yȠh[ޝ[Ֆ?}Ԏ^jZHq2CB(cjj1CT 3JTwL& vk/O#5( c/5F h#5u#cߖXokvE\ yDTqsY<\¾.B+}&!cb/u,i0^mΪVݱլ?&v$X9#_V(>y^!T"`^w'eF7 s E8!^!nQI#2V!nG*9ױY7Ď*Ɨu8#, 1MQ)]oP~yd9fpǹx a|/Nσ# \[N=Uҕ{Y{, [Β--ߓL7T>.9%y!̐i4z qhX$’fb@rjf%< j̴HQ2i|vvqtBx%BU_PnP]nYOb$ pJYcbpßsZxpJiqciCTvSTt3kf ]cW,;Ncw Mp_xfѢdoRnOae]h#*eRJlB|Ke~Oɭ үpc(Nw$ g AAJ/\̳X̓`#)f.C2ȨgV2eQQ-[!Β%thYzEؠ謹/dIfYߒ}6d$OIo>P2-Ku!EH0GXP^z@\.ffS@$tڄ!fh(~'K CO54܌8$44q?C: B^_^4j+ϻY2Sy8j+|ɵߨrϼTɵ]r7ҤQ{usu\_7Hc;U&(I!3Ms;4zܯa|TV*KUVY`̡%٤’ ފn(O?D¹< G;+wӹeOC_P͢ݒB$\k+gdvξ$sI幹[;MϙUԋ)nDR.=?rNb> ~0.q jY^}{ %Dlh;iJS◥q-ˈ/"; h z#G5s1O]ᇊq/4܆OI/~AH$A ]9=?rT]h % /Jȭ+[HeF ,3AZwZaF&7f=dVU7vPBU3\Jr/;C~B)Jm ~E?+#JR26E ۍvtn>_:7!ٍTCߥzɴJ;zmWU~Y(|^>'Ϛ?+O|RrMHY*냴!9@dBqt y>)/V6D0|A+*_k [ӷw%*8|O[/Z:76lr%)lPT աĴ%(A}ByMTf(@e5{ DCip!hhڽ@P9& Hf'L:IϨ|Z2?y_pM؝"/WWT?M7%ߖN%ͿO )lk%?c5N5?.Kxʵk U|Ò>E74m4+U N>ڴxp Hg I'(dKz!Uߖz]\,G[qJN{(\ZB{+b7st :|\& B1 #AcWȡ~+1zCrA_2Jg;cP9]ێIaO~5_LzQ '>xG~n‰̎NS=Ȯy1{bLs Z=I a M<6:JZu6jNNմCPUX®q$! M~% l^R;zLF B[0$]ϒKLbCZ! FѕePcN8.O gհ#]C݅&B0*"A6AO[-Ry*O>uG݇uw' ﺯ#f#hF0++N0w#ޏzŋ%~I^uZ͠dFW@n246-V̑ foMaCU uK8R 4wڦ&Z_(io/%-)YUECbS*BOЪJ,C{*^&q><~YZ#gVro(Z G?T2?ڨ)az_,kOZWyLEO*o@zHe*+TWA˂",4ϸG4 G}|HLT^PyR%)fhCCx;]ud5~q7SrJH;J Ch|N2]tC &Iҭb5ǀޛo 7~IƯ)&!ߒߓ ҾLx?jYthm:A g@/Urm ZV.uRTyUM]*J`r6Ur,ǵ?gK*?}M1clgTa,,ƥUa.0.ajA Ʊ=܇<k#cAvR$M8WB+oXIx y?D00{H#9?w֣u^Oft:YEO ^Dž&\ۍC C(0&N0mf2lCv'iUvgZ%oX3q|f|پv Z-+jg!Vm73|GIWkAN+;JBQMj\{OI,$}P$%hHϐC%hS 4Y5|BӔ1ODynyfLL3ւ' iti#LƛSƥ6h9-gY\JD4ty-_FKJN~Y:-M7#T~G-GJRT/L1**h]:6G2OHitIUF:Q۹DUN1|ʙҹ,l=9JX. =rzя/rad6GiSsG*_oU?CɷZhH˚_4MKMM t& %}DzYen[&)/:1!>$̗ydʥYX؝ώKBV]慏0z=?QQʿv8k&jN}At HgvuL\·+KSxk1 hZ6gm;%9r>C^7 ]oY2\mwXІh(a mH>b iXUzn #Ŋ_+śyQ{׆j$К6r&mZ!mJ.B40MChChaW-5CgiU$d ~f(9qcbj^e+sBfcڐLVPݵ\)9yC1j*mWi)!%VRB 02\ 3M}GeLB~󽻄A2 #.ZV(3Zmb%@Տh|T2H!I&t)O|$͸<ȭGtr ^`q?L%egkB˜\a7V7a.bA[4M td7(ٶk$?}]=ރ+IWuͮ=e: kUG_"2wnRr[NCoe;c2] yhi,}4)6Zu&H7v_Sc~"M7+vc?f=H EsMng)iңT,?JP/ }ȗH\%.S.zgzߧf͜S3'ϙgڵ yΣ#C2Qǒ|]bX7+U^@u۠nBYp_!ZD|)uQbC{PM].5FɩGޕF vn D:7Һ!6gܿ~ @~ְF,%\4#gjG cqPsߪyi{i FL;7ʸezZ1*Kgˏ|}Q(㌜DNu[c227]ETR!C>d䛒mu.Bf4 ۨBwNžD(ftv29W߽4_BNRrסZfg9Yӏkb5"U)؛s$P2I`b7P;;z Tq9I#A)#_OoWt~$ H\1/iDQ3Kk3&^=W3/+j]YI˹qTtm_fw@rmg/fmR[ tBEpR8F $gn`|eLHM[iRR3 bZ%i*L'riK!u*c#WȈer so]$^1-5q/%4xƑB8 ^ ;h^K=dV6]k~E2mI"/HΖaVr}VFĕ.UNp ڈW|?7z4fGW(p>#_\%LɷWz"svvX6pjyXK|#ZN5iW0ru3J}6WH~ ZNB2-ߐ/|QI絑4Xr@D8;ʠ{I0?|iezgfhIטs̃P%L([&!ܱT y1J#KwM}e,MyȽ?ܺr=7̨:^k>H?v6SU_ge_MWEK/47(#*qEy.NO"t&9hGY jkLP21&sBwbshD* հRq豕$^ێZ.Y7.?S0LZNֳh8S^^n>/\J|4Wjѝrg^BS|{BL_CZ1D ޖ@HbDN[d\f/Sb\j!cߖhayq>D#\gr{PKFofKm6VV_vq4$-+DBŧBHkc*wXcYuaThԞ|E[(7S,i<#u#0R5&aov;ݛPJl+%qB.Wk n#z_J\hd'%LpQaln*nHYeڨ[ vXgQR8qySWn[:Pv$}jb[nֆEwY#]ke㤣忤]%P3\Ʉ r4Z_{xOYj(^,"-<{Ab8 ]tIO7h$R͊nK&tGj~^?S2+֣$ Sr6`V-n^P,ޡ"PS6>w# nBʝ6WV(R`,ꘞꕳޗCΔR3}N#k""/%&)&NV+T:hQ'_^jGiC3Akf}磼VI4d6|g8/j< 1Ht Paʝc޽Ik"5\t@Ȳ&gwʦ 12/کTmmy&q6疥ŋ RsO[Vὼ3+K'>5^?AOyTƹA mKv빒2Rr~,ٖ){l3i[XҹZ?D)4(,H΍8wS%7A=g$Efڑk5nVy?6}L: ~C:~#HWjYxVM- z*həi4 /)Nh&< 6_9PD]\8X4p+Z?53zny0.rI "d=2mmp;iYR:xkI`|pz>enkDhF)U%qdAb75c::XѼWXN+zv r$0`Uzs[WoI)޶U|c,p oOs j?=+羄Ryr?έ7ѓRw)#u0]e9J!䳏J>s:GKR%'KäGJ2#%*-oݲ.Qr?' v]Ss3ÿF»_tT kH[*f5-3HG'9Mh+ottn'o|;OIi6Ҽ@5,/YਸrQ*2j-&-^*O3$KG(3W)B6 t52ƥ2=[H'j%ٻIJ{b\dnn_RFLaevL\"2Msu5KAN_) Ε\^نInhx\Uh)kD+fBu+gIODtw>9BŃ/xk'6M#][΍)ޝ׻{=bϗ…p&a Ke5W?n-p;7?$c]E*}%><u_{?b\5ލBn0n5qɲh$􏚶Jۦ}6A ەEc{*höa{azBbYȂrZEpp& g hIJBAD\ 9 Bj uL0䍍y͋miG LTY+ukd?#sJʦB̼tܞi& 2p↝v4kfbr{zvQ'|#ǵ½Ș{>5~7kMH&K薫lu&+"<"ݒL8w\/Uyd7$֣0ioo|O;%O-oJ:J>#Y[JP鴝yK) EϋRnz{~ ً0@ #E WT~M;?ƿ$|d6iq_ist'45 IOƻZ2 { _G(B#rmSޖ ,2΂5JT^H?uHξ BQIL@X~㦷oL~ˑ {Ko NC*g=& w<ؓ4G9D8ߓ¾ ac`~>\zLPs*,b#M56ZZ;4HM'Z@)yHG'fA hYx2 uӨ(pXwZɲmѸ>qmxk8֬(u4'$$ ("PUw;W#yPADtv֋d* 3cZӢgHc˷ΓdՌKdL KSRY2wJϕ<BYNWL6Ddn_HDZơ GH뭧h|WYyA7,r#ۄ{YJb?]9Rs,GVyLTE𳊃>ݟ0Ԑ{Jài7j+hcJ"ɰR;͌+D7HO(W!4a8 'd9ۄExabjțF Z]"TAs;ĽvX"ױY8#ϫ趢{\hUw?솞%L)aς74WC )pqN)f|_h]*{w!eJ 0- ՜.wIY|TA[T7[n] ΅*_=ۯJhMtm FS7NX.Ҍ6|w4}Ic5 s\y )8}gvEBBB޷V D0c]&ۢ9fzv$P͑x\%v̛} Ww04SžB٫~8b?⩝Co{F]Wm_ Nc~zZ ѭ qtRFL!H'!9v`|)rV$ӄW/8cT3sop1B_=D,QL7m{[[Y󞴶n i0ءS€ﱾ̩eNqxD^3g|f,D{h gJΔD5" AbR3l{軲m[)d?KfʤEoe36H%[ZOY$ik$sqm265Cl H2CMJ AM}% fP^p|^f͚% ];@zQ Ke#gH%K9''pq]j $9P[5pJ"'\*SH-SVL\9"t{ǭz6>W+\x2nzu,ר[դzHqKZl|$uɵ爢-HX4&ɰH$H=4}E ;5~I+hTFB‡4qC/˨Q'@u=V\ *vqlon{C7}f_ͬ//ZHN;L@zmewWTK؟`PnG*{C=1r%3-k@")-^ $tKZ-0Gj&-5MXǬle*n/M{AЖ^Du?q|nlZi|l!!V6M#V2{k)0yɶ箺7g0Fu\qFq]UW]#'pɫj=v殣]֯_/K. ;cUVIssÌ~Unmm+W^hYF6o]r39y| T{xb{d ٬f@Ϩ|˗3BzUS?!ZyϷY<7v$G$ XZ,Y%\wvͅCx^0q/Jh&ZI܅/|yӓXg-9C7b&+s76ӭ(IwK Wk;0nsj1eA*5w'?).۩1GґG%lf^rpȰ%^wnE߮:fU8 *{L y199r7jß_|IF*)W_}lڴUChcwl^FE]dt9ēZϳ:G. 4i<3%~Ƅamoʴiӕ^-gyߓxrg5\#~{NzxNxV|VXqJOYK.'Ͽ --rZ:MM-3ϙ_^zu8|)s?uϞ=[ycZf{}y5ZL7>$+q:ubm۶/λz}1j4:+g֭,2~x ClHrʶpZG$Tj‹ǟ@"E~q %ZsdLD% 6eӔ֩>NamsfbjN}nt66|ȡ>tلXx~#$L 6%tg .ʂ>|7y\8 AfϞe۶m3H(y'@"b"([|B1/~!({=g$Gy1 .HCq#E% ۳HA^=~GBj9|#E~}%ESj'?8h < $N;%㣔]n-[Q$nˏp |畼]n >GuiYG/38Ïpea=zuTƁ|=#chˏ4'Xyg /TFh!oI H($@ z}~ĉy! @Pt\_wљhpqiB:vpUR?SI;JG%aEI[YWi-, ne|[G"h$iBX3{Rr;dS:kQC򍟒EfOFf1o]MJlLao4(y1\ץ~y+ n6(v?FTy ;so)'tȋ.Hͼ:USO):K #"oSI[dRYvؕ+Wܹ'2=?Ϭk5 &Z{+B lJ\v^Zyg<̳FXq%Xwwީdx%gX7qd/2sqF'M^zE/^bYf7ߜiz)H sUHC;ڹ#Gs̎?Q ˦]zM1+*'tttAp3GGd\%5zBB =x7me% s1*wWnsdŊ.#;HdhܸFvц ,a QrrdYv]&L2xqǛsJ&S"հeVoac 9G pcG4ϧzf_8NN#=t5Fs̙mD+O?M];!}Buv&<ڙ3gzm1@گOe[Ivޝ0S8jܤY6NӇ9;ŸH걶΅OL'w)3[*ﬓLGni'C0#i]h*}j+X;ķI d4TX.NHHpq}=Z JDwwyЈ ~FjU=Fd w;DoM˩6 me0 .Habc ;ni hĘB7lh0 ia<#}Gq0 7 mL:}v14blo/>o$#]ą7xzᤛ‰nz]weD~G`[LF@O @z[ڒ yd":e s̘;$@RP]Tj',WEښ>T rec 6T3!yj "dqt¢w؄.YS&!.m/*<$+*]s"5a Ѷ7d I̕4٘q3qќ;?4~z)x!k+ngϞc [} F0}MF!77Lk[ij5`fn帋?0!ΘUglkTvafy$ΐ'v',k{1%m.nFd#]1* '8 "M$q ͛as؄?; Za&6U(n&c|yG)i8g F:O=C_f "P8zzV axwgKͤ2ܴn!ꠑo2$R YSMqґ[Apl9gi'BZ'vŌx8vd~G u4Như!vhH倌tS0d?-4}g'IB‡2{k726Zg ƶ{.o 31 ɶd7|N񍮫`Dȥﶆ{\,>4e62271ݥ`XHiYi!Ga@y籋ߎe/Z[[L@f jnXO2tڱGa[WAZWx%*ʐ![o-Xn cw7_P~ȾѶ52!coi4Y~Xk,dHq2mڴ}dyGϒ%K-@:@<:BA3D!4qfff026e俟Z%J$Х'0Yi׹D< Ro6}܊qN vl]l2[NJsRnkGdtn|Tܕ' df'mm}x;H$3,I ҙ3ÍHU$ QfBpJ{;ų]w\l H_gg6ցts@#4`駠߾O:޴,m^ %'Y/!?{aHrbюP8#AxA+TN^LKvA֭d1,fd͆.v]܈m}*DXOy:qL{7lP$^[<5,*?VRݴƹI 6J:~WrUv@"Y;FY ~|Wcqo,!HH((Ä[?~ @XGH3ۺ4+6fm?4jY7 fW q}qց'0q_6KYf-&e|~5͜fxڴLN%{ܸ 2g"I!@҅ D;XمO>2掴1hّv s_H?[]m:vBJ!^2sYk9%f%rKmAo6eI=i<S \q,@jSchL[6Ȼ53f߸D~V0 F8zN]._+]'$2nCVNA\ !]@F@ ߰6KFvRiސ*YK>@ܵ{^<-ђmdc yg}-ёD[K2"EDɌ &BF5{X:?ڛE -Z7V C4e2]p=8[1B#!a}KK%'d ?xž_~5#mGyt7/'$N,5mq,hddE-I; }źuuZԜVH:,1^q}AKKyiReV8<&M<.ppNAW2gK.a[[nȳ41_3fTrF'N_|wRx#%KʀlPD!e24Hv\+ų7ȷn']?Kj/nm*Nđ`dX=ZI'!F!=N9]q(Yn|r|ՈP PBOWu=pJM[$vtnt6d^.fjA*t cF|XK/:T]q^ko$N!2e,^fUW{m| Td.<地@ ][;1@}J ԏrY%᎗*G)ڊ%|he#(NB"sjJ}0$-mrS~cHeJM[g$i !%hqds)QduJWFk,1i{p{BikfRm dqHqנ!E?RMq=Xۄٗ$W2/̦(%6~J.fs74$ҴBG0M+fREzDh)6Bげit4}[[Ǿۦa{b2n_j7x?nXbYfyfe3SNUqE[9zX#Tlu6 " cHdcm믿#QAYWWgd r}d {& a`V82r?|-ahC (ejA7 Kl@^(3_ۘ_^#ߚ:_3O"%J&ٳMd/m%@6ҍqB6mTWevQvL=C|K# II@3'P0'/>bD~{=He$yd]+FJgJ ߒ,IJZ5טTk0\9( \ӯHҹB37]5Jcu0uB#d Kqu{ϣ{_|&@ 0 )SF"?C8O7lh3lbp 4 1b %!a6^og[#h4NC 1dha $9()Fu+9eA(z/XAz*'ʈ fLZ$_ Ml%#L[$n=C~rYiA身}}sw(\jKD(6'8 nd8bJ$30p0 Ko`U54lM2n; -PeԠps8ٳ O6n^/[gɰf'!kf'-k%'Β_\.+rDO+bWo_G]c%0NinɜP!K/tP8{sSpX ;{Tkw#{ =`<G}›: D :|W51ΰxfۨ5KwiԬV mT^oiM\m|/#_X#wk3m]T:׶P* '/־=>gjb<%q.͎3w13.*E2*Kʧ4KO&b`tu= , 6* 绂jv`cQ/"tWHs@Uǡ_W+ ZoU[L\)ıI*ztdG}*cC^n&/شMVʖv'Yy0K]8tOܽNJ5 _*Ular+N{6!!apaO]p1Fogmf'(-v7YD z p{Ϳ+=̀%$$$$Xx#MF" ; Og}HjnM }e@" LHHHHHHHI@LHHHHHHHH&#Ȅ~!Ȅ~!Ȅ~!Ȅ~!Ȅ~!Ȅ~!Ȅ~!Ȅ~!Ȅ~!Ȅ~!Ȅ~!Ȅ~!Ȅ~!Ȅ~@>XqIENDB`"```@B  ? @B i # 2 h(  `)"```@B  ? @B ] U # 22 h* $iHw"UUNUU~$h000UUi6V Public BoxUUaYNUs#UU+}UUJ6UUub#jYUU=̱UU&9 QFaUUKUCCCUUH~'ŶQFaUUDW\ַUU{UU`89 =-5jUU /MUU ӻQ"UUsu=-5jUUvlUUɀUU .GUUph"UU)=-5jUU: ºQFaUUpwĺQFaUUwˏUU7==-5jUUlUUlZElUU=b=-5jUUnh+"UUjUUnNT=-5jUUmHTw̜kUUe,UUo65UUS?κQFaUUgFlκQFaUUCEVIUU sQp3iUU?C}UU R- ( (' -F Ghch) JC B' H <ZCalibri  H@ dSymbol   H t Comic Sans MS   H  j i xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxDb rLhxsPhxFThTXhC\h `h wh Ch `h wh Ch `h wh C:h `h wh Ch ` h w*h RhCVh `h wh [h ah eh \h xK$h O whw Ldwhw xJwhw xhx Cyhy `:zh%z wDzh%z l{h/{ {h,{ {h2{ |h | C`|h `|h,|w|h,| C~h `|~h/~w~h/~ Ch ` h2w$h2 Lh Lzh% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxh @h xh$ ha ܂h, (h/ xh/ ăh2 h2 bh, lh CONTENTSCompObj ^SummaryInformation( `DocumentSummaryInformation8CHNKINK TEXTTEXTSTSHSTSH|STSHSTSH*"=STSHSTSHLYFDPPFDPP`FDPPFDPPbFDPPFDPPdFDPPFDPPfFDPCFDPChFDPCFDPCjFDPCFDPClFDPCFDPCnFDPCFDPCpFDPCFDPCrFDPCFDPCtFDPCFDPCvFDPCFDPCxFDPC FDPCzFDPC FDPC|Information for parents and carers Attendance and Punctuality at At Wainwright Primary Academy we believe that regular attendance is extremely important. Pupils need to attend regularly if they are to benefit from the educational opportunities available to them. Your child s chances of a successful future may be affected if they are not attending school regularly. Parents/Carers are responsible for making sure that their children attend school regularly. Authorised and Unauthorised Absences There may be times when your child has to miss school because they are ill in which case you should contact the Academy on the first day of absence on 01623 662110 . Parents are asked not to take their children out of school for dental or medical appointment with the exception of an emergency or an appointment with a consultant. An appointment card or letter must be presented to the school office. Non-urgent appointments made in school time will be unauthorised. Holidays in Term Time The school does not authorise any holidays in term time for any reason. We strongly discourage this. The school enforces the Fixed Penalty Notice of 60 per parent following the Code of Conduct from Nottinghamshire County Council. If a parent does request a holiday, they must meet a member of the Senior Leadership Team prior to the holiday. They will explain clearly that the absence will be unauthorised and that they are in danger of losing their child s/children s place at school and being issued with a Fixed Penalty Notice. Although we cannot physically stop parents from taking their children out of school, if a form is completed and a meeting takes place we know that the children are safe and do not have to refer as a CME (Child Missing in Education). Lateness Children who arrive after 9:00 am will be marked as late. Children who arrive after 9.30am will be marked as an unauthorised absence, which can also be used when legal action is to be taken. Children who are late miss an important part of the lesson, as well as disrupting other children who were on time. What can you do to help? Take an interest in your child s education and encourage regular school attendance. Ensure your child arrives at school for 9:00am Contact Wainwright Primary Academy on the first day of absence. Try to avoid unnecessary absences. Wherever possible make medical and dental appointments outside of school hours. Do not book family holidays during term time. If you have any concerns about your child s attendance please speak to our Pastoral Officer, Mrs Bennett or Head of Academy, Mrs Hazlehurst. If you have any concerns about your child s attendance please speak to our Parent Support Adviser, Mrs Hughes or Mrs Benton. What if my child does not attend school regularly? Our Pastoral Officer is very thorough in her register checks and will contact any parents/carers who have children with less than 96% attendance. You will be given advice and support to help you improve your child s attendance. If your child s school attendance does not improve after support has been given to you, then legal proceedings may be started against you. h$|^ &,28>DJPV\b=H|^= bz, H ` T:L(@r&Xj !""F$X$%%~''*)<)**,,..@.//v11"3:344`6r68899P;b;< "$b     !"#$'(*,9"D "H " ")0)4"b# "$l     !"#$'(*,9"D "H "x4 ")0)4"b# "$l     !"#$'(*,9"D "H "x4 ")0)4"b# "|$l     !"#$'(*,9"|D "H "x4%H"" "8 ""PS0S4"b#W"""$l     !"#$'(*,D "H "H "04"b# "J$b     !"#$'(*,9"JD "H " ")0)4"b# "$l     !"#$'(*,9"D "H "x4 "PS0S4"b# "$b     !"#$'(*,9"D "H " ")0)4"v "$l     !"#$'(*,9"D "H "x4%H"|" "8 ""PS0S4"b#W""" "$l     !"#$'(*,9"D "H "x404"b# "!$b     !"#$'(*,9"!D "H " 04"b "`$b     !"#$'(*,9"D "H ""04"b#$ "`$b     !"#$'(*,9"D "H "" "p04"b# "$b     !"#$'(*,9"D "H "04"b# "|$b     !"#$'(*,9"|D "H "04"b# "$b     !"#$'(*,9"D "H "04"b# "$b     !"#$'(*,9"D "H "04"b# "$b     !"#$'(*,9"D "H "04"b#$b     !"#$'(*,D "H "H04"b# "!$l     !"#$'(*,9"!D "H "x404"b# "!$l     !"#$'(*,9"!D "H "x404"b# "|$b     !"#$'(*,9"|D "H " 04"b#$b     !"#$'(*,D "H "H04"b# "m$l     !"#$'(*,9"mD "H "x404"b# "|$l     !"#$'(*,9"|D "H "x404"b# "$l     !"#$'(*,9"D "H "x404"b# "$l     !"#$'(*,9"D "H "x404"b# "$l     !"#$'(*,9"D "H "x4 ")0)4"b#$b     !"#$'(*,D "H " ")0)4"v "J$b     !"#$'(*,8 9"JD "H "" ")0)4"b# "$b     !"#$'(*,9"D "H "04"b#$b     !"#$'(*,D "H "H04"b# "$b     !"#$'(*,9"D "H "04"b# "|$b     !"#$'(*,9"|D "H "04"b# "@M $l     !"#$'(*,9"@M D "H "x404"b# "|$l     !"#$'(*,9"|D "H "x404"b#H|^ 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pRRRRRRRRRRRRRRRRRR R R R R R R R R R RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR R R!R!R"R"R#R#R     FH@24v 2' ( m 0G @ P! ` p% h+ 0 B6 ; A4","2'( @04"4" 4" "A' "4" LRR\>""@~ " "@~"W"""4"2' ( m 0G @ P! ` p% h+ 0 B6 ; A4"2' ( m 0G @ P! ` p% h+ 0 B6 ; A4"LX@BDv|B@B^`bdfhdXXXX " 4" "A' "4"@""@~ " "@~ 4"W"""^""@~ " "@~"2'( oW"""B""@~ " "@~"W"""4" 4" 4"8""@~ " "@~W""" "w " "w4" " "J "w4" 4"FH^ "PS" $@   , 9"PS>" "PS" $r   !*, 9"PS>" , "" 7 9">" D "& "" 7 9"D ", " " 7 9" >" D "@|f "PS" $@   , 7 9"PS>" ^ "" $@   , 9">" ^ "" $@   , 9">" b "PS" $@   , 7 9"PS>" @^ "PS" $@   , 9"PS>" b "PS" $@   , 9"PS>" ,b "PS" $b     !"#$'(, 9"PS=">" D "H ",.^ "PS" $l     !"#$'(*, 9"PS>" D "H ".4 8 "PS" $T   , 7 9"PS>" D "^ "PS" $@   , 9"PS>" ~ "PS" $T   , 9"PS>" D "j "PS" $@   , 9"PS>" D " z "PS" $T   , 7 9"PS>" D "v " $T   , 7 >" D " "PS" $T   , 7 9"PS>" D " ~ "" $T   , 9">" D " "|" $T   , 7 9"|>" D "~ "PS" $T   , 9"PS>" D "@B8J^ "PS" $@   , 9"PS>" "PS" $r   !*, 9"PS>" b "PS" $@   , 9"PS>" f "PS" $@   , 7 9"PS>" BDtv8v` "PS" $@   , 9"PS>" K b "PS" $@   , 9"PS>" f "PS" $@   , 7 9"PS>" b "PS" $@   , 7 9"PS>" B^dfd@@pf "PS" $@   , 7 9"PS>" j "PS" $@   , 9"PS>" D "b "PS" $@   , 7 9"PS>" ^ "PS" $@   , 9"PS>" >^ "PS" $@   , 9"PS>" d "PS" $@   , 9"PS=">"  "{tt L`bdf ,. Bhjlnprtvxz|~"|^,@Pd$L`~$8\xCalibriSylfaenTahomaaMangal Vrinda RaaviShrutiKalingaLathaGautamiTungaKartika BrowalliaUPC DokChampaMicrosoft Himalaya Malgun Gothic MS MinchoPMingLiUSimSunEstrangelo EdessaMV Boli Iskoola PotaNyalaPlantagenet CherokeeEuphemia Regular CASDaunPenhMongolian Baiti CambriaTimes New Roman EucrosiaUPCBatangSymbolk Comic Sans MS Angsana New$? " "|"(-"-"-"."L;"i""" " "t> """ ""5%" " "|"+"-","."L;"i""" " "t> """ ""5%" " "|"_+"*",","C"l),""" " "t> """ ""5%" " "|"b+","y,"."C"Y(""" " "t> """ ""5%" " "|"R,"," ."."C"@""" " "t> """ ""5%" " "|"_+"*"^,","LRC"L%""" " "t> """ ""5%" " "|"Y,"*".","LRC"Ba>""" "@ "t> """ ""5%" " "|"Z,"*"d-","JC"B'""" " "t> """ ""5%" "*""" """"""""" >""@~ " "@~"W"""4"2' ( m 0G @ P! ` p% h+ 0 B6 ; A4"2' ( m 0G @ P! ` p% h+ 0 B6 ; A4" FDPC FDPC~SYIDSYID(SGP SGP ( INK INK 2BTEPPLC 60BTECPLC fpFONTFONTրSTRSPLC „VMCLDMCLDPL PL Љ   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghiOh+'00 (DTamara HazlehurstG in;n s- !s-;n@ s(s8`````````````````````````````````````````````````````````````````````cޤژ ԗ`rۘ۔ݙܕ*p5׫龽鯮׮;Ƶ`;ڒޛޜޜޛܘƧҰ캺뮭۱ͺ䭫`ݦ%۔ޜޜޜޜݚת`ަ&ܕޝޜޜޜݙڗؠ?J`7ܔޜޜޜޜݚږڦH`[ۓޜޜޜޜޛڔם&eO;+ $5Ps`ҏړޜޜޜޜޜړ·d+ _hG*.|`ۙݚޜޜޜޜړdz[A;F[su\?$ i`ި(ܖޜޜޜޜ۔>M`iړޜޜޜޜݗݡ¿1`ڕޛޜޜޜݚڗһŬ콻̱ݪB`ݣܗޜޜޜޜړЊ鞝زûĹð񬬬鳲ª`\ۓޜޜޜޜۓOӣȽͺÿͶݺ˽Ⱦƿ`ܪڔޜޜޜޜݗޣ`ٗڑ۔۔۔ڒږ`ύՕԕԕՕғ``````````````````````````````````````````````````````@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8ڇ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@